Web dobrá práce v obci

< Zpět na výpis akcí

PROBĚHLO: Kulatý stůl: Práce jako finanční riziko

Místo: Akademické konferenční centrum, Husova 4a, 110 00 Praha 1

31. 10. 2018 (10:00 - 12:00)

Rubrika:

#Proběhlé

Práce se musí vyplatit je heslem, které výrazně ovlivňuje podobu českých sociálních politik v posledním desetiletí. Přesto se v praxi stále setkáváme se situacemi, kdy tomu tak není.

SOUBORY KE STAŽENÍ:

  • PREZENTACE 
  • PŘEHLED SYSTÉMU DÁVEK

Práce se musí vyplatit je heslem, které výrazně ovlivňuje podobu českých sociálních politik

v posledním desetiletí. Přesto se v praxi stále setkáváme se situacemi, kdy tomu tak není.

Čím je to ovlivněno? Klíčovým, a stále častěji diskutovaným, problémem je vysoká

míra předluženosti obyvatel ČR, která je navíc koncentrována mezi nízko-příjmovými

domácnostmi. Přesto jsou dopady exekucí v modelech výhodnosti práce obvykle přehlíženy,

a pracuje se pouze se vztahem mezi výší mezd, zdaněním práce a sociálními dávkami.

V situaci, kdy je více než deset procent obyvatel v exekuci, je ovšem takovýto přístup

nedostačující.

Cílem semináře je poukázat na problematické aspekty v současném nastavení

systému nepojistných dávek, zdanění, exekucí a potažmo insolvence. V rámci semináře

budou představeny:

• Kalkulačka výhodnosti práce, která propojuje modely výpočtů zdanění mezd,

exekučních srážek a výpočtů nároku na nepojistné sociální dávky

• Analýza Práce jako finanční riziko, která z kalkulačky vychází a identifikuje

problematické nastavení systému, kdy domácnosti není kvůli přijetí zaměstnání schopna

pokrýt základní náklady na živobytí

• Analýzy k systému srážek ze mzdy a výši nezabavitelné částky poukazující na

problematické aspekty systému exekucí mezd ve vztahu k finanční motivaci k práci a garanci

minimálního životního standartu

Následně budou jednotlivá zjištění diskutována s účastníky kulatého stolu, ke kterému jsou

přizvání jak zástupci státní správy, tak nezávislí experti a zástupci výzkumného sektoru.

Fotogalerie: