Blog dobrá práce v obci

Web projektu dobrá práce

< Zpět na výpis článků

13 důvodů, proč je nutné změnit nezabavitelnou částku

Autor: nel

19. 02. 2019

Rubrika:

#článek

Lidem v dluhové pasti svitla v uplynulých týdnech naděje, která záhy rychle pohasla. Ministerstvo spravedlnosti předložilo návrh na zvýšení tzv. nezabavitelné částky. Návrh se ovšem zaměřuje pouze na motivační složku, tedy na to, aby dlužníkovi s růstem mzdy rostla i částka, která mu zbývá na živobytí. Výše základní částky zůstává v tomto návrhu bez povšimnutí. Přitom právě změna nastavení základní částky je zcela klíčová pro řešení sociální situace tisíce Čechů. Přečtěte si 13 důvodů, proč je potřeba ji změnit a jak na to.

Na konci listopadu jsme zveřejnili analýzu zabývající se změnami v dávkových systémech v uplynulých letech. Zaměřili jsme se na to, jak tyto systémy pracovaly s narůstajícím problémem s exekucemi. Došli jsme k závěru, že za současného nastavení se dlužníkům nevyplatí pracovat. Částka, která jim z příjmu zbývá na živobytí, je často nižší než případná sociální podpora. Jako jeden z hlavních problémů jsme identifikovali nesprávné nastavení nezabavitelné částky. Nyní přidáváme soubor důvodů, proč je nutné ji změnit a jakým způsobem.

Postihuje nejen dlužníky, ale i členy jejich domácnosti

1. Nezajistí domácnosti příjem ani ve výši základního minima, na které dosahují příjemci dávek.

2. Vychází z příliš úzké definice vyživovaných osob v systému exekucí.

Nelze z ní vyžít

3. Domácnosti, kterým je ponechána maximální nezabavitelná částka, zůstávají pod hranicí příjmové chudoby.

4. Neumožňuje domácnosti pokrýt náklady na živobytí ani v situaci, kdy sníží výdaje na minimum.

5. Nutí řadu domácností do dalších půjček k pokrytí nákladů na živobytí a bydlení.

6. Ani na nedostatečnou maximální nezabavitelnou částku řada lidí nedosáhne.

Nemotivuje dlužníky k legálnímu zaměstnání

7. Neponechává více financí na spotřebu dlužníkovi, který pracuje za vyšší mzdu.

8. Způsobuje, že s vyšším příjmem ze zaměstnání klesá celkový příjem domácnosti pobírající dávky.

9. Ruší motivační efekt daňového bonusu na děti.

10. Způsobuje, že navýšení minimální mzdy nezlepší situaci nízkopříjmových domácností. U některých může mít dokonce opačný efekt.

11. Vytlačuje dlužníky mimo formální pracovní trh.

Odrazuje od vstupu do insolvence

12. Ponechává jedinci s nepřednostní exekucí po vstupu do insolvence méně, než kdyby byl v exekuci.

Vytlačuje dlužníky z větších měst

13. Podceňuje náklady na bydlení a vytlačuje tak domácnosti v exekuci do menších měst.

Jak změnit současný stav?

Jednou z cest je bezpochyby navýšení a pravidelná valorizace částek, od nichž se odvíjí nezabavitelná částka, zejména 6 let nezvyšovaného životního minima. Zvýšení životního minima ovšem samo o sobě neznamená dostatečné řešení situace osob v exekuci. Zásadní zlepšení může přinést jen změna konstrukce nezabavitelné částky.

K tomu je především potřeba stanovení základní nezabavitelné částky alespoň na minimum, na které dosahují příjemci dávek – a to jak pro jedince, tak pro jejich děti. Dále zohlednění osob, které dlužník reálně vyživuje. A zohlednění regionálně odlišných nákladů na bydlení, tedy ukončení diskriminace osob z větších měst. Bez umožnění navyšování příjmů s růstem mzdy, zrušení zastropování tzv. motivační částky a nastavení nezabavitelné částky pro osoby v insolvenci ve stejné výši jako pro osoby s nepřednostní exekucí to ale podle nás rovněž nepůjde. V neposlední řadě je zcela klíčové zrušení exekuce daňového zvýhodnění na děti.

Podrobné vysvětlení jednotlivých argumentů najdete ve studii Proč je nutné změnit nezabavitelnou částku a jak na to.