Blog dobrá práce v obci

Web projektu dobrá práce

< Zpět na výpis článků

Laura Kopecká (7U): Nabízíme nový začátek lidem dlouhodobě bez práce

Autor: mak

05. 10. 2018

Rubrika:

#anketa #rozhovor

Pomáhají lidem dlouhodobě bez práce nebo lidem s trestní minulostí a dalším ohroženým skupinám na trhu práce. Díky firmám jako je 7U s.r.o. dostávají ti, které společnost kvůli jejich životnímu příběhu nebo původu odsoudila, druhou šanci. Společnost 7U s.r.o. zajišťuje pro Městskou část Praha 7 úklid a údržbu veřejných prostor a zeleně. Dveře zde má podle Laury Kopecké, vedoucí oddělení komunálních služeb, otevřené každý, kdo se chce dostat nebo vrátit na běžný pracovní trh a předtím získat zpět potřebné pracovní návyky.

Bez pomoci zvenčí to sami těžko dokáží 

„Často se mi stává, že lidé, kteří mají záznam v rejstříku, jsou překvapení, že je ve firmě chci zaměstnat. Většinou se u zaměstnavatelů setkávají s negativní odezvou.  Aby tito lidé mohli po výkonu trestu opět normálně žít, tak potřebují stabilní bydlení a dobrou práci, ve které nebudou neustále vystaveni stigmatizaci. Bez peněz, bydlení a pocitu, že patříte do společnosti se recidivě ubrání jen ti, kdo mají velmi dobré rodinné zázemí. Oni sami popisují nemožnost se začlenit jako další trest, často ještě horší než ve vězení. Osoby po výkonu trestu by měly být zaměstnávány automaticky. Z čeho mají jinak existovat?  Tady má stát poněkud rezervy,“ popisuje jednu skupinu svých zaměstnanců vedoucí úklidu firmy 7U Laura Kopecká. 

Firma zaměstnává lidi, kteří se snaží postavit na vlastní nohy, ale jsou v tíživé životní situaci a bez pomoci zvenčí to sami těžko dokáží. Zejména to jsou lidé žijící na ubytovnách, bez stabilního sociálního zázemí, zatížení dluhy a exekucemi, osoby zjevně bez domova nebo prostě osoby zcela nekvalifikované a bez pracovních zkušeností, nezřídka z problematického rodinného prostředí.  Tyto skupiny lidí často trpí depresemi a psychickými problémy, zejména kvůli jejich sociálnímu vyloučení.

Dluh na zdravotním pojištění může zničit život a pokus dostat se zpět

„Někteří z našich zaměstnanců se dostali do prekérní situace, přestože celý život pracují. Typicky to bývají pomocní dělníci, kulisáci, co dělají jeden melouch za druhým. Zaměstnavatelé za ně neodváděli zdravotní pojištění a v 50-65 letech mají 800 tisíc dluh, který tvoří 3 pokuty za jízdu načerno po dvaceti tisících a zbytek je dluh na zdravotním pojištění. Bydlí na ubytovnách, potom ale už nemají peníze ani na ně a končí v noclehárnách nebo na ulici. Oficiálně mají odpracovaných pouze pět let, mají obrovský dluh a pocit, že jim někdo jejich život ukradl. Tady mi není jasné, proč se pohledávky VZP (jde hlavně o ni), nemohou řešit jiným způsobem, stát na tom strašně tratí, že tyhle lidi zahání do kouta. 800 tisíc při dělnické mzdě na insolvenci nestačí,“ dokresluje skupinu lidí, se kterými pracuje Laura Kopecká. 

V současné době ve firmě pracuje přes 50 osob. Vedle kmenových zaměstnanců je tu malá část těch, kteří pracují třicet hodin měsíčně v rámci veřejné služby. Někteří ze zaměstnanců si tu také odpracovávají alternativní trest v rámci obecně prospěšných prací. 

Intenzivní spolupráce i se sociálními službami

7U se snaží fungovat na principu prostupného zaměstnávání. Pomáhají lidem nejen se získáním pracovních návyků, aby se mohli uchytit na běžném trhu práce. Dochází také k intenzivní podpoře jednotlivců prostřednictvím spolupráce se sociálními službami, které poskytují dluhové poradenství nebo pomoc při řešení každodenních problémů v otázkách bydlení. Dále se jedná o služby zprostředkující návštěvy psychologa nebo terénní sociální služby, které cílí na práci s rodinami i jednotlivci.

„Většinou mám v mnoha případech zkušenost s našimi zaměstnanci, že když tito lidi dostanou tuto šanci, začnou normálně fungovat a pravidelně docházet do práce, tak se jejich situace rapidně zlepšuje. Já neříkám, že hned jejich problém zmizí, ale pozitivně je práce nastartuje, aby mohli normálně žít,“ shrnuje principy firmy 7U Kopecká. 

Firma, jejíž jediným vlastníkem je Městská část Praha 7, zajišťuje kompletní úklidové a údržbové práce celé MČ Praha 7 v rozsahu: ruční a strojový úklid chodníků, vyvážení a údržba odpadkových košů, úklid zelených ploch a dětských hřišť, péči o zeleň a mnoho dalšího. Tyto služby nabízí v omezeném rozsahu i komerčně na území hl.m.Prahy. 

FOTO: Karolína Kučerová

Fotogalerie: