Blog dobrá práce v obci

Web projektu dobrá práce

< Zpět na výpis článků

Základní přehled možností vytváření pracovních příležitostí z pohledu obcí

Autor: trl

15. 10. 2018

Rubrika:

#článek

V současné době v České republice existují tři hlavní konfigurace, v níž obec jako subjekt může vytvářet, případně ovlivňovat vytváření pracovních míst pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Jedná se o situaci, kdy (1) práci organizuje přímo obec; (2) práci organizují subjekty, které jsou zřízené obcí nebo navázané na její rozpočet; (3) práci organizují třetí subjekty.

V prvním případě, kdy je práce organizována přímo obcí, mohou místní činitelé využívat tyto nástroje: přímé zaměstnávání přes regulérní pracovní smlouvy, dotované zaměstnávání a veřejnou službu ve spolupráci s úřadem práce, či skrze realizaci projektů na podporu zaměstnanosti a zadávání sociálně odpovědných veřejných zakázek. Obec má také možnost založit samostatný sociální podnik, což se ale může vyvíjet v závislosti na procesu přijímání zákona o sociálním podnikání. V současné době se diskutuje, jaký max. podíl vlastnictví by měla mít obec u sociálního podniku.

Ve druhém případě může obec nepřímo ovlivnit formy zaměstnávání v rámci subjektů zřízených obcí (školy, knihovny atd.) a to například pomocí již výše zmíněných nástrojů. Subjekty zřízené obcí dále mohou podobně jako obec založit samostatný sociální podnik. V neposlední řadě mohou být v pozici vykonavatelů (sociálně odpovědných) veřejných zakázek – nesmí však docházet k porušování pravidel volné soutěže.

Ve třetím případě může obec ve vztahu ke třetím subjektům ovlivňovat formy zaměstnávání přes zadávání (sociálně odpovědných) veřejných zakázek.

V tomto kontextu je možné dále uvažovat o tom, jak může obec vytvořit kvalitní pracovní místa - jak z hlediska obce zajistit jejich prostupnost a udržitelnost. Zároveň analyzovat, jak se obec může účastnit nebo přispívat k odstranění bariér, kterým čelí uchazeči o práci ohrožení sociálním vyloučením (diskriminace, zadlužení apod.).

 

Přímo na obci 

Subjekty zřízené obcí 

Třetí subjekty pro obec 

Přímé zaměstnávání přes různé typy pracovních smluv 

Přímé zaměstnávání přes různé typy pracovních smluv 

Vykonávání (sociálně odpovědných) veřejných zakázek zadaných obcí 

Dotované zaměstnávání (VPP, SÚPM) 

Dotované zaměstnávání (VPP, SÚPM) 

 

Realizace projektů na podporu zaměstnanosti (samostatně, v partnerství) 

Realizace projektů na podporu zaměstnanosti (samostatně, v partnerství) 

 

Veřejná služba 

Veřejná služba 

 

Zadávání (sociálně odpovědných) veřejných zakázek 

Zadávání (příspěvkové organizace) a vykonávání (sociálně odpovědných) veřejných zakázek zadaných obcí 

 

Založení sociálního podniku 

Založení sociálního podniku 

 


FOTO: Karolína Kučerová