Blog dobrá práce v obci

Web projektu dobrá práce

< Zpět na výpis článků

Proč má smysl řešit nezaměstnanost v době konjunktury?

Autor: mak

03. 10. 2018

Rubrika:

#článek

Podle údajů OECD (Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj) se Česká republika i přes nízkou nezaměstnanost potýká s vysokým podílem lidí, kteří jsou dlouhodobě nezaměstnaní. Dle statistiky Úřadu práce ČR bylo v září tohoto roku u nás bez práce 224.331 lidí. Ve většině případů fakt, že jsou tito lidé dlouhodobě bez práce, doprovází mnoho dalších problémů a bez pomoci zvenčí, se z tohoto začarovaného kruhu jen těžko dostávají.

Podíl dlouhodobě nezaměstnaných sice meziročně mírně klesl, stále však lidé, kteří jsou dlouhodobě bez práce, tvoří téměř třetinu všech nezaměstnaných v České republice. Dle dostupných informací Úřadu práce ČR se v září roku 2018 pohybovala míra nezaměstnanosti okolo 3 %. Většinou se jedná o lidi, kteří se potýkají s dluhy, mladé lidi s nedokončeným vzděláním, s dlouhodobými zdravotními problémy nebo třeba maminky malých dětí. Často se také jedná o osoby, které trpí depresemi a nízkým sebevědomím.

„Pokud je člověk v pozici, kdy je dlouhodobě bez práce, tak se to podepíše na jeho psychice. Většinou to neřeší tak, že si zajde k psychologovi, protože na to prostě nemá finance. A tím už se zase vylučujeme. A tak je to furt dokola,” uvádí respondent výzkumu pro projekt Dobrá práce v obci.

Například lidem, na které je uvalena jedna nebo i více exekucí, po odečtení všech splátek nezůstane ani na zaplacení bydlení. Z důvodu existenčního, ne tedy z lenosti, zvolí raději cestu “přežívání na dávkách”.

V období ekonomického rozvoje je proto větší prostor pro využití tzv. case managementu pro lidi, kteří dlouhodobě nemají zaměstnání. Tento trend je hodně využíván na evropské úrovni. V České republice s ním spíše pracují neziskové organizace jako Rubikon Centrum nebo Fokus. Díky case managementu dochází ke spolupráci několika institucí nebo organizací, které komplexně řeší problém jedince, ne jen jeho práci, ale i další oblasti života, jako jsou právě třeba exekuce apod.

„S lidmi vedeme individuální konzultace a bavíme se s nimi i o rodinné situaci. Řešíme třeba právě dluhy nebo bydlení. Podle situace s klientem dále pracuji sám, nebo ho předám kolegům. Osm let je člověk u nás veden v projektu a já funguju jako takový prostředník mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, aby nebyly žádné problémy a člověk v práci setrval,” uvádí pracovník projektu neziskové organizace na pomoc dlouhodobě nezaměstnaným.

V takových případech využití metody case managementu hraje nezastupitelnou roli. Dotyčnému pomůže poradit si se splátkovým kalendářem, a ten si díky tomu svoji práci dlouhodobě udrží.

Podpora dlouhodobě nezaměstnaným by však měla vycházet primárně z obce, musí být komplexní a navazovat na sebe. Úřad práce totiž řeší pouze jeden z problémů, a to nalezení pracovního místa. Neřeší pak další aspekty života zmíněné výše, se kterými tito lidé bojují. Právě tyto neřešené okolnosti ovšem přispívají k tomu, že se lidé stávají opět nezaměstnanými a kruh se tak uzavírá.

„Spíš v této situaci úplně nefunguje stát. Na úřad práce docházíte jednou za měsíc a ten moc neřeší věci kolem. Proto radši v tom mezidobí děláte práci načerno,” dodává respondent výzkumu pro projekt Dobrá práce v obci.

Je tedy zřejmé, že v období historicky nejnižší nezaměstnanosti a ekonomického růstu je téměř ideální doba na to, aby se dlouhodobá nezaměstnanost systémově řešila. Pomoci lidem, kteří využívají spíše dočasných zaměstnání, práce načerno nebo pobírají státní podporu, vymanit se z jejich problémů a udržet důstojné dlouhodobé zaměstnání. Česká republika má nyní jedinečnou možnost dohnat třeba Velkou Británii, kde se počet dlouhodobě nezaměstnaných koncem minulého roku pohyboval pouze něco málo nad 25 procenty.

FOTO: Rawpixel on Unsplash